Om Oss

Jag, Tron Ahlander, driver Rowantree tillsammans med min medförfattare Karl Nilsson. På den här delsidan får du lära känna oss lite bättre, då vi ämnar berätta mer om varför vi skriver texter på denna webbsida; det vill säga vad driver oss samt vilka ambitioner vi har.

Thron Arlander – en ung miljövän

Jag är en 22-årig kille som är uppväxt i Skåne, men numera bor jag i Stockholm. Under min uppväxt var miljötänket minimalt. Mina föräldrar sorterade förvisso soppåsar och batterier, men något bredare miljötänk existerade aldrig.

Under min tid på universitetet lärde jag känna Karl och ett flertal andra miljövänner som lärde mig hur jordens resurser urholkas, samt hur man kan leva för att minimera sin egen klimatpåverkan.

Jag menar att denna webbsida har ett tydligt syfte, och jag känner en stolthet för precis varenda sidvisning. Även om jag och Karl endast lyckas påverka några enstaka människor är målet med webbsidan uppfyllt, men våra ambitioner sträcker sig längre än så. Vi har som mål att Rowantree ska fungera som en ledande informationssajt för miljöfrågor inom en snar framtid. Och jag anser att det målet inte är ouppnåeligt på något sätt.

Karl Nilsson – en sann minimalist

Karl är en fulländad miljövän. Han bor i en liten och minimalistisk stuga tre mil utanför Stockholm, och tillämpar tydliga konsumtionsmål som han följer till punkt och pricka. Karl har alltid haft ett tydligt miljötänk. Redan från barnsben var han noga med att panta flaskor samt att städa upp efter sig själv och andra.

Karl kan inte beskrivas som radikal på något sätt. Han är ödmjuk, trevlig samt saklig, och har lärt mig nästan allt inom miljö- och hållbarhetsfrågor. Även om merparten av artiklarna är skrivna av mig (Mia) står Karl för faktagranskningen, då hans expertkunskaper inom området överstiger mina.