Så lever du mer klimatsmart

Du kan göra mycket för att bidra med ett mer stabilt klimat. Du kan påverka din omgivning samt politiker, se över om ett boende i ett mikrohus kan vara passande, se över hur då färdas till jobbet samt se över vad du äter och hur du spenderar dina pengar.

Samtliga av de faktorer som nämndes ovan bidrar till att miljön och vårt klimat påverkas i en eller annan riktning. Vi menar att du bör leva mer klimatsmart, och detta kan du göra genom att följa de råd som anges nedan.

Bilen: WWF menar att bilåkandet står för en tredjedel av Sveriges samlade växthusgaser. Du bör därför välja att åka mindre bil, om det är möjligt. Vi har full förståelse för att somliga inte bor nära ett buss- eller tunnelbane-nätverk. Om du är beroende av din bil ber vi dig att använda fossilfria bränslen, exempelvis genom att du köper en elbil, om ekonomin tillåter.

Maten: Jordbruksverket menar att animaliska mejeriprodukter likt kött, mjölk och ost står för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Du bör därför äta mindre kött och ersätta det proteinet med exempelvis bönor, örter eller baljväxter.

Din bostad: Nästan hälften av den energi som produceras i Sverige används för att värma upp och förse byggnader med varmvatten. Du bör se över om en investering i solceller eller en solfångare kan vara ett bra alternativ. Utöver det bör du hålla inomhustemperaturen på en sansad nivå, samt se över din bostads isolering samt valet av vitvaror samt köksapparatur. Hos Installationskompaniet hittar du fler tips för att minska elförbrukningen.

Aktier och fonder: Du kan påverka miljön genom att placera dina pengar i hållbara investeringsalternativ. Om du har en pensionsförsäkring eller ett fondsparande bör du fråga din bank hur reglerna ser ut gällande etiskt sparande. Om banken skulle underlåta sig att svara, eller om svaret blir att placeringarna bidrar till miljöförstöring, bör du byta sparande omgående.

I butiken: Allt du köper lämnar avtryck på vår planet, så du bör se över dina konsumtionsmönster. Mer specifikt; köp nya kläder för att dina nuvarande plagg är trasiga – inte för att en ny trend uppenbarat sig. Köp ny tv för att den nuvarande apparaten gått sönder – inte för att du prompt måste ha den senaste och största modellen.

Läs mer: Att leva sparsamt

Lämna en kommentar