RowanTree- En blogg om natur & hållbarhet

Denna webbsida drivs av mig, Tron Ahlander, samt min medförfattare Karl Nilsson. Vi har inget samröre med bloggens tidigare ägare, men målet är detsamma; att upplysa våra läsare om ekologi, hållbarhet, mer naturlig mat samt ge råd om hur man anammar en mer minimalistisk livsstil.

Webbsidans delmål

Vi menar att informationen gällande att leva ekologiskt, hållbart samt mer minimalistiskt är bristande, och ämnar täppa de kunskapshålen med korrekt och lättbegriplig fakta. De ”hemma hos”-reportage samt levnadstips som massmedia publicerar håller förvisso en acceptabel standard, men vi ämnar vara bättre och mer djupgående.

Att leva ekologiskt och hållbart

Att anamma en ekologisk och hållbar livsstil handlar om att göra aktiva val som gagnar vår miljö. Denna livsstil innefattar inte bara att köpa ekologiska matvaror, det innebär också att köpa hållbara kläder, att resa mer kollektivt samt att se över sitt konsumtionsmönster.

Det behöver inte heller vara dyrt att leva mer ekologiskt. Även om somliga ekologiska kläder samt miljövänliga bilar ofta har en mer tilltagen prislapp tjänar du i regel igen dina investerade slantar tack vare att plagget är mer hållbart, samt att bilen är billigare att äga.

Den största vinsten består dock av de miljömässiga fördelarna. Dagens konsumtionssamhälle är inte hållbart i längden, och det har vi som mål att uppmärksamma.

Om du inte vill leva ekologiskt ber vi dig istället att åtminstone tänka ekologiskt. Fundera gärna över varför det specifika klädesplagget kan vara så billigt, samt om en besprutad tomat från Brasilien verkligen är lika vitaminrik som en svenskodlad tomat.

Behöver du verkligen den där prylen?

En ekologisk livsstil är ett bra val, som bör kompletteras med en minimalistisk livsstil. Dagens slit och släng-samhälle är ohållbart i längden, och ett mer tydligare miljötänk behövs.

Vi ämnar inte vara uppläxande, men vi vill samtidigt påtala de fördelar som en enklare livsstil med en lägre konsumtion medger. Om du handlar mindre får du mer tid till annat, du kan i regel även gå ner i arbetstid då du inte längre har ett lika stort behov av att konsumera.

Var en ödmjuk miljörebell

Alla vill inte tänka ekologiskt och minimalistiskt. Det är tråkigt, men det är en sanning. Om du värnar om miljön och samtidigt vill att andra ska anamma ditt levnadssätt, bidra med hårda fakta och underbygg dina påståenden med källor från forskare alternativt denna webbsida.

Vi menar att somliga miljövänner är lite väl uppläxande gentemot de medmänniskor som inte vakt att anamma en ekologisk livsstil. Påtala gärna de fördelar som existerar, både för miljön samt för deras liv. Men om de som lyssnar inte vill ta till sig informationen bör det räknas som acceptabelt, då vet du åtminstone att du gjort ditt yttersta för att påverka vederbörande, och i förlängningen förbättra miljön.

Blogg

Är solceller miljövänliga?

Allt Fler Svenskar Installerar Solceller: En Grön Framtid? Allt fler svenskar väljer att installera solceller på sina villatak. Solceller är en lönsam investering med en återbetalningstid som i regel ligger…

Att leva sparsamt

Att Leva Sparsamt: En Guide till Ekonomiskt och Hållbart Liv Att leva sparsamt behöver absolut inte vara samma sak som att leva snålt. Att leva sparsamt innebär att du drar…